Pravno obvestilo - Posestvo Pule
Show menu

Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je, za namen tega pravnega obvestila, pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.pule.si (v nadaljevanju: Spletna stran). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran, je Posestvo Pule.

Vse pravice so pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z interneta za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.pule.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Spletne strani za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Posestvo Pule ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.pule.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Posestva Pule za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Posestvo Pule se bo trudilo, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar Posestvo Pule niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Posestvo Pule se bo trudilo za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovorno za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

Posestvo Pule lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov je urejeno v skladu z Izjavo o varovanju zasebnosti Spletne strani.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Posestvo Pule